زمینه های فعالیت

صنعت برق و انرژی – بهینه سازی نیروگاه ها – توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و مهندسی – مطالعات اقتصادی و راهبردی – معماری – شهرسازی – راه و ساختمان – نقشه برداری – سد سازی – پل سازی – محیط زیست و …
ارسال در : شرکت

دیدگاهتان را بنویسید