شرکت توسعه فناوری ماهان خلیج فارس

آماده ارائه خدمات از صفر تا صد

احداث نیروگاه های مقیاس کوچک خورشیدی، گازی و بادی می باشد.

این خدمات شامل:

مکان یابی – ارائه طرح توجیهی – اخذ مجوزهای مورد نیاز –

عقد قراداد خرید تضمینی برق با توانیر