* ارتقای ظرفیت و افزایش مشترکان در توسعه فناوری

* پاسخگویی سریع و همه جانبه همزمان با انعطاف پذیری

* ایفای رسالت اجتماعی در اتقای زیر ساخت های فناوری و تکنولوژی و کمک به توسعه کسب وکار ها و رشد اقتصادی و اجتماعی ، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مشتریان

* تغییر در ساختار اداری و سازمانی ، به روزرسانی قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور

* برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد عملی و دانش محور

* روز آمدی و استفاده از فناوری های نو

* همکاری با دولت ، وزارتخانه ها و سازمان ذیربط با رویکرد جدید

* تدوین استراتژی بلند مدت شرکت و سرمایه گذاری در بخش های جدید

* نقش آفرینی در توسعه کلان کشور، از طریق توسعه زیرساخت های تکنولوژی و فناوری

* آینده پژوهی و رصد اطلاعات به روز و استفاده از آن در بخش های صف و ستاد

* صرفه جویی در هزینه ها از طریق یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و اجرای غیر متمرکز

* سرمایه‌گذاری‌ شرکت در حوزه برق و تکنولوژی، صنعت و …